Odcisk

WS Immobilien Verwaltungs GmbH & Co KG
Meißner Str. 36 | 01665 Diera - Zehren

Telefon: +49 (35242) 448 - 50
Telefaks: +49 (35242) 448 - 69
E-mail: info@truck-zentrum.de

Prezes:
Wolfgang Schneider

Jurysdykcja Drezno · nr rejestru handlowego 5878 NIP
do celów VAT: DE243088148

Właściwy organ nadzorczy:
Industrie- und Handelskammer Dresden [Izba przemysłu i handlu w Dreźnie]
Langer Weg 41· 01239 Drezno
Telefon: +49 (351) 280 20
Faks: +49 (351) 280 2280
http://www.dresden.ihk.de


Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w pigułce

Informacje ogólne

Poniższe informacje w przeglądowy sposób przedstawiają, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe, to wszystkie dane pozwalające na Państwa osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje z zakresu ochrony danych znajdują się w umieszczonym poniżej tego tekstu oświadczeniu o ochronie danych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się poprzez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane gromadzone są przez nas w drodze przekazania ich nam przez Państwa. W tym przypadku mowa np. o danych, które podają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy IT podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wywołania strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest celem zagwarantowania dostępu do prawidłowo działającej strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania Państwa sposobu korzystania z Internetu.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

Mają Państwo prawo do nieodpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorców i przeznaczenia Państwa zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo domagać się korekty, blokady bądź usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w związku z dalszymi kwestiami z zakresu ochrony danych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod podanym w stopce adresem. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Właściciele tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Właściciele tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Informujemy, że przekazywanie danych w Internecie (np. w komunikacji za pośrednictwem e-maila) może zawierać luki bezpieczeństwa. Całkowita, pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

WS Immobilien Verwaltungs GmbH & Co KG
Meißner Str. 36
01665 Diera - Zehren

telefon: 035242 448 50
e-mail: info@truck-zentrum.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, podejmująca samodzielnie lub wspólnie z innymi decyzje dotyczące celów i sposobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych może odbywać się wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną uprzednio zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do chwili wycofania zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia ochrony danych, dotknięta nim strona ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru dla kwestii związanych z ochroną danych jest Krajowy Inspektor Ochrony Danych w kraju związkowym, w którym zlokalizowana jest siedziba przedsiębiorstwa. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przekazywania danych

Państwu przysługuje prawo do żądania udostępnienia sobie osobiście bądź osobom trzecim przetwarzanych przez nas danych, na podstawie Państwa zgody lub automatycznie w ramach wykonywania umowy, w powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania maszynowego formacie. W przypadku, gdy zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innym podmiotom odpowiedzialnym, realizacja żądania jest możliwa tylko wtedy, gdy jest to wykonalne pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL i TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz celem ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak na przykład zamówienia bądź zapytania przesyłane przez Państwa do nas jako właściciela, na naszej stronie korzystamy z szyfrowania SSL i TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że adres w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a także po widocznym w polu adresu wyszukiwarki symbolu kłódki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TSL jest aktywne, przekazywane nam przez Państwa dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Część stron internetowych korzysta z tzw. cookies. Pliki te nie wyrządzają na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, byśmy mogli uczynić naszą ofertę przyjaźniejszą dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to małe pliki tekstowe, które są pobierane na Państwa komputer i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez as cookies to tzw. pliki sesyjne („session cookies”). Po zakończeniu Państwa odwiedzin są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do chwili ich usunięcia przez Państwa. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy okazji Państwa kolejnej wizyty.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, by otrzymywać informacje o używaniu cookies oraz zezwalać na ich używanie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, wykluczyć akceptowanie cookies w określonych przypadkach lub w ogóle, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookies w przypadku zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies działanie tej strony internetowej może być ograniczone.

Cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej albo udostępniania określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka) są zapisywane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Właściciel strony internetowej posiada uzasadniony interes w zapisywaniu cookies celem płynnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. W przypadku zapisywania innego typu plików cookies (np. cookies służących do analizowania sposobu, w jaki korzystają Państwo z Internetu), pliki te będą traktowane odrębnie.

Dane loga serwera

Dostawca stron gromadzi i automatycznie zapisuje informacje w tzw. danych loga serwera, które są nam przekazywane automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL odnośnika
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina zapytania do serwera
  • adres IP

Nie jest dokonywane łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którego treść zapewnia możliwość przetwarzania danych w celu wykonywania umowy bądź środków poprzedzających umowę.

Formularz kontaktowy

Kiedy przesyłają nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi w nim danymi kontaktowymi będą przez nas zachowywane w celu przetwarzania Państwa zapytania oraz na wypadek pytań dodatkowych. Danych tych bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do chwili wycofania zgody.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas dopóty, dopóki nie zażądają Państwo od nas ich usunięcia, wycofają zgody na przechowywanie albo do chwili, w której przestanie istnieć cel ich przechowywania (np. po zakończeniu obsługi Państwa zapytania). Pozostaje to bez wpływu na wiążące przepisy prawa – w szczególności terminy przechowywania danych.

4. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

W celu jednolitego przedstawienia czcionek strona ta korzysta z tzw. Web Fonts, które udostępniane są przez Google. W momencie wywołania strony internetowej Państwa przeglądarka pobiera do pamięci podręcznej potrzebne Web Fonts w celu poprawnego wyświetlania tekstów i czcionek.

Do tego celu niezbędne jest ustanowienie połączenia pomiędzy używaną przez Państwa przeglądarką a serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację o tym, że z Państwa adresu IP została wywołana nasza strona internetowa. Wykorzystywanie Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitego i atrakcyjnego przedstawienia naszych ofert w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie korzysta z Web Fonts, Państwa komputer będzie wykorzystywał standardowe czcionki.

Dalsze informacje dotyczące Google Web Fonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta za pośrednictwem aplikacji z usługi Mapy Google. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z funkcji usługi Google Maps wymaga zapisania Państwa adresu IP. Informacje te zazwyczaj przekazywane są na serwer Google znajdujący się w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przekazywanie danych.

Google Maps używane są w celu odpowiedniego przedstawienia naszych ofert internetowych oraz ułatwienia lokalizacji wskazywanych przez nas na stronie internetowej miejscowości. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.